PDF 182kWORD 1099k

 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

 

IMCO(2018)1206_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

četvrtak 6. prosinca 2018., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q1)

6. prosinca 2018., 9:00 – 9:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjedateljice

3.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           21. – 22. studenoga 2018.              PV – PE630.644v01-00

Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

4.              Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

IMCO/8/11956

***I              2017/0354(COD)              COM(2017)0796 – C8-0005/2018

 

Izvjestitelj:

 

Ivan Štefanec (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

·           Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

5.              Uvoz kulturnih dobara

CJ33/8/12072

***I              2017/0158(COD)              COM(2017)0375 – C8-0227/2017

 

Izvjestitelji:

 

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)

AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA, IMCO*

 

 

 

Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3. Poslovnika)

6.              Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

IMCO/8/13526

***I              2018/0220(COD)              COM(2018)0397 – C8-0250/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Marlene Mizzi (S&D)

RR – PE628.636v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

·           Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

7.              Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

IMCO/8/12381

***I              2018/0040(COD)              COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Izvjestitelj:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

·           Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

------

8.              Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu

IMCO/8/13151

***I              2018/0145(COD)              COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 12. prosinca 2018., 12:00

6. prosinca 2018., 9:30 – 10:30

*** Elektroničko glasovanje ***

9.              Provedba Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

IMCO/8/12773

              2018/2056(INI)             

 

Izvjestiteljica:

 

Lara Comi (PPE)

PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

10.              Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

IMCO/8/13031

***I              2018/0112(COD)              COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Christel Schaldemose (S&D)

PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

11.              Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine

IMCO/8/13625

***I              2018/0232(COD)              COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Maria Grapini (S&D)

PR – PE628.618v02-00
AM – PE630.491v02-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

12.              Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama

IMCO/8/13758

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Izvjestitelj:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

PR – PE628.634v01-00
AM – PE630.495v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

6. prosinca 2018., 10:30 – 11:45

13.              Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku

IMCO/8/13604

***I              2018/0231(COD)              COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Izvjestitelj:

 

Nicola Danti (S&D)

PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

·           Razmatranje kompromisnih amandmana

14.              Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

IMCO/8/14581

***I              2018/0332(COD)              COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

 

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 12. prosinca 2018., 12:00

15.              Osnivanje Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

IMCO/8/14595

***I              2018/0328(COD)              COM(2018)0630 – C8-0404/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Arndt Kohn (S&D)

PA – PE630.409v01-00

Nadležni odbor:

 

ITRE –

Julia Reda (Verts/ALE)

 

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 12. prosinca 2018., 12:00

16.              Forum na visokoj razini za poboljšano funkcioniranje lanca opskrbe hranom - povratne informacije od Komisije
Razmjena gledišta

6. prosinca 2018., 11:45 – 12:30

17.              Razno

18.              Sljedeće sjednice

·           21. siječnja 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

·           22. siječnja 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

Zatvoreno za javnost

19.              Sastanak koordinatora

* * *

6. prosinca 2018., 15:00 – 18:30

OTKAZANO

Posljednje ažuriranje: 28. studenog 2018.Pravna napomena