PDF 207kWORD 373k

 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

 

IMCO(2019)0121_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 21. siječnja 2019., 15:00 – 18:30

utorak 22. siječnja 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (6Q2)

21. siječnja 2019., 15:00 – 18:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         21. – 22. studenoga 2018. PV – PE630.644v01-00

         6. prosinca 2018. PV – PE631.934v01-00

Izvješće o tekućim međuinstitucijskim pregovorima i događajima

4. Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Catherine Stihler (S&D)

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Nadležni odbor:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f (stavak 3.))

5. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

6. Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Izvjestitelj:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

7. Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Izvjestitelji:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO, JURI

 

 

 

Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f (stavak 3.))

8. Pravila i postupci za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Izvjestitelj:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

------

9. Osnivanje Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

IMCO/8/14595

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Arndt Kohn (S&D)

PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00

Nadležni odbor:

 

ITRE –

Julia Reda (Verts/ALE)

PR – PE631.940v01-00

 

         Razmatranje amandmana

10. Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Razmatranje amandmana

         Razmatranje kompromisnih amandmana

11. Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

IMCO/8/13225

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Dita Charanzová (ALDE)

PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Razmatranje amandmana

         Razmatranje kompromisnih amandmana

12. Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE –

Daniel Dalton (ECR)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 23. siječnja 2019., 12:00

13. Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja

IMCO/8/13379

 2018/2109(INI) 

 

Izvjestiteljica:

 

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Razmatranje amandmana

* * *

22. siječnja 2019., 9:00 – 9:15

Zajednička sjednica s odborom INTA – vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

14. Uvoz kulturnih dobara

CJ33/8/12072

***I 2017/0158(COD) COM(2017)0375 – C8-0227/2017

 

Izvjestitelji:

 

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)

AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA, IMCO*

 

 

 

• Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f (stavak 3.))
Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

------

22. siječnja 2019., 9:15 – 10:20

*** Elektroničko glasovanje ***

15. Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku

IMCO/8/13604

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Izvjestitelj:

 

Nicola Danti (S&D)

PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

16. Bolja provedba i modernizacija propisa EU-a o zaštiti potrošača

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

17. Usklađivanje zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga

IMCO/8/05279

***I 2015/0278(COD) COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Izvjestitelj:

 

Morten Løkkegaard (ALDE)

AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

18. Carinski zakonik Unije

IMCO/8/13073

***I 2018/0123(COD) COM(2018)0259 – C8-0180/2018

 

Izvjestitelj:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

19. Utvrđivanje pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu

IMCO/8/06048

***I 2016/0084(COD) COM(2016)0157 – C8-0123/2016

 

Izvjestitelj:

 

Mihai Țurcanu (PPE)

AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

20. Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

IMCO/8/13225

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Dita Charanzová (ALDE)

PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

22. siječnja 2019., 10:20 – 10:30

21. Uredba o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)

IMCO/8/11043

***I 2017/0225(COD) COM(2017)0477 – C8-0310/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Nicola Danti (S&D)

AD – PE616.831v02-00
AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00

Nadležni odbor:

 

ITRE* –

Angelika Niebler (PPE)

 

 

Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f (stavak 3.))

22. siječnja 2019., 10:30 – 12:30

22. Javno saslušanje

Usklađivanje kao načelo za zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu

* * *

22. siječnja 2019., 14:30 – 15:45

23. Izlaganje programa Predsjedništva Vijeća

s Nicolae Bădălăuom, rumunjskim ministrom gospodarstva

22. siječnja 2019., 15:45 – 16:45

24. Razmjena stajališta s Věrom Jourováom, povjerenicom za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova

22. siječnja 2019., 16:45 – 17:45

25. Zasjedanje u području zakonodavnog nadzora: Uredba o medicinskim proizvodima

26. Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske

IMCO/8/15197

 2018/2262(INI) 

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Andreas Schwab (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

AFET* –

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00

 

         Prva razmjena gledišta

27. Razno

28. Sljedeće sjednice

         29. siječnja 2019., 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

22. siječnja 2019., 17:45 – 18:30

Zatvoreno za javnost

29. Sastanak koordinatora

Posljednje ažuriranje: 11. siječanja 2019.Pravna napomena