PDF 194kWORD 1059k

 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

 

IMCO(2019)0129_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 29. siječnja 2019., 14:30 – 16:00

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (3G-3)

29. siječnja 2019., 14:30 – 15:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

Zajedničko izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

3. Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Izvjestitelji:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO, JURI

 

 

 

4. Ugovori o prodaji robe putem interneta i drugim oblicima prodaje robe na daljinu

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Izvjestitelj:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

------

5. Izvješće o službenom putovanju u Grčku (17. – 19. prosinca 2018.)

6. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

------

7. Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00

 

         Razmatranje amandmana

29. siječnja 2019., 15:30 – 16:00

*** Elektroničko glasovanje ***

8. Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja

IMCO/8/13379

 2018/2109(INI) 

 

Izvjestiteljica:

 

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

9. Osnivanje Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

IMCO/8/14595

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Arndt Kohn (S&D)

PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00

Nadležni odbor:

 

ITRE –

Julia Reda (Verts/ALE)

PR – PE631.940v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

10. Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske

IMCO/8/15197

 2018/2262(INI) 

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Andreas Schwab (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

AFET* –

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

11. Homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo

IMCO/8/13133

***I 2018/0142(COD) COM(2018)0289 – C8-0183/2018

 

Izvjestitelj:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

12. Razno

13. Sljedeće sjednice

         20. veljače 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

         21. veljače 2019., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

* * *

Posljednje ažuriranje: 21. siječanja 2019.Pravna napomena