PDF 205kWORD 328k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

IMCO(2019)0220_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 20. února 2019, 14:30–16:30

Čtvrtek 21. února 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

20. února 2019, 9:00–12:30

ZRUŠENO

* * *

20. února 2019, 14:30–15:45

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         21.–22. ledna 2019 PV – PE634.534v01-00

         29. ledna 2019 PV – PE634.691v01-00

4. Výměna názorů s komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierrem Moscovicim

20. února 2019, 15:45–16:00

*** Elektronické hlasování ***

Společná schůze s výborem JURI – viz samostatný pořad jednání

5. Smlouvy na dodávku digitálního obsahu

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Zpravodajové:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Příslušný výbor:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání

6. Smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Zpravodaj:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO*

 

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

------

20. února 2019, 16:00–16:30

Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

7. Autorské právo na jednotném digitálním trhu

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Zpravodajka:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Příslušný výbor:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

8. Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Zpravodajka:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO*

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

9. Pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Zpravodaj:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

* * *

21. února 2019, 9:00–10:00

10. Výměna názorů s komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbietou Bieńkowskou

21. února 2019, 10:00–10:30

*** Elektronické hlasování ***

11. Ukončení sezónních změn času

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Zpravodaj:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

12. Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Zpravodaj:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

13. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Zpravodajka:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

14. Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Zpravodajka:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO*

 

 

 

         hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

15. Pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Zpravodaj:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

*** Konec elektronického hlasování ***

21. února 2019, 10:30–11:30

16. Výměna názorů s komisařkou pro komunikační sítě, obsah a technologie Mariyou Gabrielovou

21. února 2019, 11:30–12:00

17. Prevence šíření teroristického obsahu online

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Zpravodajka:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         projednání kompromisních pozměňovacích návrhů

18. Různé

19. Příští schůze

         4. března 2019, 15:00–18:30

* * *

21. února 2019, 15:00–18:30

ZRUŠENO

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění