PDF 198kWORD 326k

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2019)0220_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 14.30-16.30

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

Den 20. februar 2019 kl. 9.00-12.30

AFLYST

* * *

Den 20. februar 2019 kl. 14.30-15.45

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         21.-22. januar 2019 PV – PE634.534v01-00

         29. januar 2019 PV – PE634.691v01-00

4. Drøftelse med Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

Den 20. februar 2019 kl. 15.45-16.00

*** Elektronisk afsteming ***

Fælles møde med Retsudvalget — se særskilt forslag til dagsorden

5. Aftaler om levering af digitalt indhold

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Ordførere:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Kor.udv.:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

6. Aftaler om online-salg og enhver anden form for fjernsalg af varer

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Ordfører:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Kor.udv.:

 

IMCO*

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

------

Den 20. februar 2019 kl. 16.00-16.30

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

7. Ophavsret på det digitale indre marked

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Ordfører for udtalelse:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Kor.udv.:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Aflæggelse af rapport til udvalget om forhandlingerne (artikel 69f, stk. 3)

8. Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Ordfører:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Kor.udv.:

 

IMCO*

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

9. Bestemmelser og procedurer for overholdelse og håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning for produkter

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Ordfører:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

* * *

Den 21. februar 2019 kl. 9.00-10.00

10. Drøftelse med Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

Den 21. februar 2019 kl. 10.00-10.30

*** Elektronisk afstemning ***

11. Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Ordfører for udtalelse:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

12. Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Ordfører:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

13. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Ordfører:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

14. Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Ordfører:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Kor.udv.:

 

IMCO*

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (skal bekræftes)

15. Bestemmelser og procedurer for overholdelse og håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning for produkter

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Ordfører:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (skal bekræftes)

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 21. februar 2019 kl. 10.30-11.30

16. Drøftelse med Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for kommunikationsnet, indhold og teknologi

Den 21. februar 2019 kl. 11.30-12.00

17. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Ordfører for udtalelse:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Behandling af ændringsforslag

         Behandling af kompromisændringsforslag

18. Diverse sager

19. Næste møder

         den 4. marts 2019 kl. 15.00-18.30

* * *

Den 21. februar 2019 kl. 15.00-18.30

AFLYST

Seneste opdatering: 6. februar 2019Juridisk meddelelse