PDF 194kWORD 327k

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

 

IMCO(2019)0220_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 20. helmikuuta 2019 klo 14.30–16.30

Torstai 21. helmikuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (6Q2)

20. helmikuuta 2019 klo 9.00–12.30

PERUTTU

* * *

20. helmikuuta 2019 klo 14.30–15.45

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         21.–22. tammikuuta 2019 PV – PE634.534v01-00

         29. tammikuuta 2019 PV – PE634.691v01-00

4. Keskustelu talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komission jäsenen Pierre Moscovicin kanssa

20. helmikuuta 2019 klo 15.45–16.00

*** Koneäänestys ***

Yhteiskokous JURI-valiokunnan kanssa (ks. erillinen esityslistaluonnos)

5. Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Esittelijät:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Vastaava:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

6. Tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat sopimukset

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Esittelijä:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Vastaava:

 

IMCO*

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

*** Koneäänestys päättyy ***

------

20. helmikuuta 2019 klo 16.00–16.30

Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

7. Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Valmistelija:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Vastaava:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

8. Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Esittelijä:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO*

 

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

9. Säännöt ja menettelyt tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Esittelijä:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

* * *

21. helmikuuta 2019 klo 9.00–10.00

10. Keskustelu sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavan komission jäsenen Elżbieta Bieńkowskan kanssa

21. helmikuuta 2019 klo 10.00–10.30

*** Koneäänestys ***

11. Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Valmistelija:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Vastaava:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

12. Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Esittelijä:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

13. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Esittelijä:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

14. Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Esittelijä:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO*

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)

15. Säännöt ja menettelyt tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Esittelijä:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)

*** Koneäänestys päättyy ***

21. helmikuuta 2019 klo 10.30–11.30

16. Keskustelu viestintäverkoista, sisällöstä ja teknologiasta vastaavan komission jäsenen Mariya Gabrielin kanssa

21. helmikuuta 2019 klo 11.30–12.00

17. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Valmistelija:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Vastaava:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Tarkistusten käsittely

         Kompromissitarkistusten käsittely

18. Muut asiat

19. Seuraavat kokoukset

         4. maaliskuuta 2019 klo 15.00–18.30

* * *

21. helmikuuta 2019 klo 15.00–18.30

PERUTTU

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus