PDF 200kWORD 1109k

 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

 

IMCO(2019)0220_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 20. veljače 2019., 14:30 – 16:30

četvrtak 21. veljače 2019., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (6Q2)

20. veljače 2019., 9:00 – 12:30

OTKAZANO

* * *

20. veljače 2019., 14:30 – 15:45

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         21. – 22. siječnja 2019. PV – PE634.534v01-00

         29. siječnja 2019. PV – PE634.691v01-00

4. Razmjena gledišta s Pierreom Moscovicijem, povjerenikom nadležnim za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carine

20. veljače 2019., 15:45 – 16:00

*** Elektroničko glasovanje ***

Zajednička sjednica s odborom JURI – vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

5. Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Izvjestitelji:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

6. Ugovori o prodaji robe putem interneta i drugim oblicima prodaje robe na daljinu

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Izvjestitelj:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

------

20. veljače 2019., 16:00 – 16:30

Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

7. Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Nadležni odbor:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f (stavak 3.))

8. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

9. Pravila i postupci za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Izvjestitelj:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

* * *

21. veljače 2019., 9:00 – 10:00

10. Razmjena gledišta s povjerenicom Elżbietom Bieńkowskom, nadležnom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

21. veljače 2019., 10:00 – 10:30

*** Elektroničko glasovanje ***

11. Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

12. Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Izvjestitelj:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

13. Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

14. Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO*

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

15. Pravila i postupci za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Izvjestitelj:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

21. veljače 2019., 10:30 – 11:30

16. Razmjena gledišta s Mariyom Gabriel, povjerenicom nadležnom za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologiju

21. veljače 2019., 11:30 – 12:00

17. Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Razmatranje amandmana

         Razmatranje kompromisnih amandmana

18. Razno

19. Sljedeće sjednice

         4. ožujka 2019., 15:00 – 18:30

* * *

21. veljače 2019., 15:00 – 18:30

OTKAZANO

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna napomena