PDF 201kWORD 328k

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2019)0220_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. február 20., szerda, 14.30–16.30

2019. február 21., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: József Antall (6Q2)

2019. február 20., 9.00–12.30

TÖRÖLVE

* * *

2019. február 20., 14.30–15.45

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. január 21–22. PV – PE634.534v01-00

         2019. január 29. PV – PE634.691v01-00

4. Eszmecsere Pierre Moscovicivel, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztossal

2019. február 20., 15.45–16.00

*** Elektronikus szavazás ***

Együttes ülés a JURI bizottsággal – lásd a külön napirendtervezetet

5. Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Előadók:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Illetékes:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

6. Áruk online és más típusú távértékesítésére irányuló szerződések

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Előadó:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Illetékes:

 

IMCO*

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

*** Elektronikus szavazás vége ***

------

2019. február 20., 16.00–16.30

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

7. A szerzői jog a digitális egységes piacon

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

A vélemény előadója:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Illetékes:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

8. Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Előadó:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Illetékes:

 

IMCO*

 

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

9. A termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Előadó:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

* * *

2019. február 21., 9.00–10.00

10. Eszmecsere Elżbieta Bieńkowska a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztossal

2019. február 21., 10.00–10.30

*** Elektronikus szavazás ***

11. Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

A vélemény előadója:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Illetékes:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

12. Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Előadó:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

13. A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyása

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Előadó:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Jelentéstervezet elfogadása

         Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

14. Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Előadó:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Illetékes:

 

IMCO*

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalásokon elért ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

15. A termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Előadó:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalásokon elért ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

*** Elektronikus szavazás vége ***

2019. február 21., 10.30–11.30

16. Eszmecsere Mariya Gabriellel, a tartalmakért, technológiákért és kommunikációs hálózatokért felelős biztossal

2019. február 21., 11.30–12.00

17. Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

A vélemény előadója:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Illetékes:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         A módosítások megvitatása

         Megegyezéses módosítások megvitatása

18. Egyéb kérdések

19. Következő ülés(ek)

         2019. március 4., 15.00–18.30

* * *

2019. február 21., 15.00–18.30

TÖRÖLVE

Utolsó frissítés: 2019. február 6.Jogi nyilatkozat