PDF 196kWORD 326k

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2019)0220_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 20 februari 2019, 14.30 - 16.30 uur

Donderdag 21 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

20 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur

GEANNULEERD

* * *

20 februari 2019, 14.30 - 15.45 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         21-22 januari 2019 PV – PE634.534v01-00

         29 januari 2019 PV – PE634.691v01-00

4. Gedachtewisseling met Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

20 februari 2019, 15.45 - 16.00 uur

*** Elektronische stemming ***

Gezamenlijke vergadering met JURI - zie afzonderlijke ontwerpagenda

5. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

CJ24/8/06371

***I 2015/0287(COD) COM(2015)0634 – C8-0394/2015

 

Rapporteurs:

 

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

DT – PE585.510v01-00

Bevoegd:

 

IMCO, JURI

 

 

 

* Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

6. Overeenkomsten voor de online verkoop van goederen en andere vormen van verkoop op afstand van goederen

IMCO/8/05564

***I 2015/0288(COD) COM(2017)0637 – C8-0379/2017

 

Rapporteur:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

------

20 februari 2019, 16.00 - 16.30 uur

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

7. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

IMCO/8/07948

***I 2016/0280(COD) COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Rapporteur voor advies:

 

Catherine Stihler

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

Bevoegd:

 

JURI* –

Axel Voss (PPE)

 

 

Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

8. Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Rapporteur:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

9. Voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Rapporteur:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

* * *

21 februari 2019, 9.00 - 10.00 uur

10. Gedachtewisseling met Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf

21 februari 2019, 10.00 - 10.30 uur

*** Elektronische stemming ***

11. Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

IMCO/8/14581

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Igor Šoltes (Verts/ALE)

PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

Bevoegd:

 

TRAN –

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

12. Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

IMCO/8/12381

***I 2018/0040(COD) COM(2018)0085 – C8-0097/2018

 

Rapporteur:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

13. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Rapporteur:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

14. Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

IMCO/8/13031

***I 2018/0112(COD) COM(2018)0238 – C8-0165/2018

 

Rapporteur:

 

Christel Schaldemose (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

15. Voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten

IMCO/8/12041

***I 2017/0353(COD) COM(2017)0795 – C8-0004/2018

 

Rapporteur:

 

Nicola Danti (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

*** Einde elektronische stemming ***

21 februari 2019, 10.30 - 11.30 uur

16. Gedachtewisseling met Mariya Gabriel, commissaris voor Communicatienetwerken, inhoud en technologie

21 februari 2019, 11.30 - 12.00 uur

17. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Bevoegd:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Behandeling amendementen

         Behandeling compromisamendementen

18. Rondvraag

19. Volgende vergaderingen

         4 maart 2019, 15.00 - 18.30 uur

* * *

21 februari 2019, 15.00 - 18.30 uur

GEANNULEERD

Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2019Juridische mededeling