PDF 172kWORD 979k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2019)0304_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 4 martie 2019, 16.00 - 17.00

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

4 martie 2019, 16.00 - 17.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         20-21 februarie 2019 PV – PE636.128v01-00

*** Votare electronică ***

4. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

IMCO/8/14583

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportoare pentru aviz:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE* –

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***

5. Chestiuni diverse

6. Reuniuni următoare

         18 martie 2019, 15.00 - 18.30

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică