PDF 192kWORD 1073k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2019)0401_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 2 април 2019 г., 9.00–10.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

1 април 2019 г., 15.00–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

2 април 2019 г., 9.00–9.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4 март 2019 г. PV – PE636.274v01-00

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

4. По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Докладчик:

 

Даниел Далтон (ECR)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

5. Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Докладчик:

 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн (PPE)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

2 април 2019 г., 9.15–10.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Докладчик:

 

Даниел Далтон (ECR)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (очаква се потвърждение)

7. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Докладчик:

 

Мария Грапини (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

Приемане на две изменения

8. Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Докладчик:

 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн (PPE)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (очаква се потвърждение)

9. Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Ясенко Селимович (ALDE)

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

Гласуване: Писмо относно мандата („Препоръки“) за тристранната среща относно бюджета през юли 2019 г.

10. Бюджет 2020 – пилотни проекти и подготвителни действия
- Одобряване

*** Край на електронното гласуване ***

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         11 юли 2019 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 21 март 2019 г.Правна информация