PDF 193kWORD 294k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

IMCO(2019)0401_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 2. dubna 2019, 9:00–10:00

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

1. dubna 2019, 15:00–18:30

ZRUŠENA

2. dubna 2019, 9:00–9:15

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         4. března 2019 PV – PE636.274v01-00

Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

4. Lepší vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Zpravodaj:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

5. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Zpravodajka:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

2. dubna 2019, 9:15–10:00

*** Elektronické hlasování ***

6. Lepší vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Zpravodaj:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

7. Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

• přijetí dvou pozměňovacích návrhů

8. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Zpravodajka:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

9. Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

Hlasování: dopis týkající se mandátu („doporučení“) pro třístranné jednání o rozpočtu v červenci 2019

10. Rozpočet na rok 2020 – Pilotní projekty a přípravné akce
– schválení

*** Konec elektronického hlasování ***

11. Různé

12. Příští schůze

         11. července 2019 (Brusel)

Poslední aktualizace: 22. března 2019Právní upozornění