PDF 189kWORD 293k

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2019)0401_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 9.00-10.00

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)

Den 1. april 2019 kl. 15.00-18.30

AFLYST

Den 2. april 2019 kl. 9.00-9.15

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         4. marts 2019 PV – PE636.274v01-00

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

4. Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Ordfører:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

5. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Ordfører:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

Den 2. april 2019 kl. 9.15-10.00

*** Elektronisk afstemning ***

6. Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Ordfører:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (skal bekræftes)

7. Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Ordfører:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

Vedtagelse af to ændringsforslag

8. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Ordfører:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (skal bekræftes)

9. Budget 2020 - Mandat til trilogen

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

 

Afstemning: Skrivelse med bidrag til mandatet ("henstillinger") til trilogen om budgettet i juli 2019

10. Budget 2020 - Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger
- Godkendelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

11. Diverse sager

12. Næste møder

         11. juli 2019 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 22. marts 2019Juridisk meddelelse