PDF 183kWORD 1033k

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2019)0401_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 2. aprill 2019 kell 9.00–10.00

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

1. aprill 2019 kell 15.00–18.30

TÜHISTATUD

2. aprill 2019 kell 9.00–9.15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         4. märts 2019 PV – PE636.274v01-00

Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

4. ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Raportöör:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 69f lõige 3)

5. Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Raportöör:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 69f lõige 3)

2. aprill 2019 kell 9.15–10.00

*** Elektrooniline hääletus ***

6. ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Raportöör:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

7. Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Raportöör:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

Kahe muudatusettepaneku vastuvõtmine

8. Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Raportöör:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

9. 2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Vastutav:

 

BUDG

 

 

 

Hääletus: kiri, mis puudutab 2019. aasta juulis toimuvate eelarvealaste kolmepoolsete läbirääkimiste volitust („soovitused“)

10. 2020. aasta eelarve – Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed
– Kinnitamine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

11. Muud küsimused

12. Järgmised koosolekud

         11. juuli 2019 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 21. märts 2019Õigusalane teave