PDF 192kWORD 293k

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2019)0401_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 9.00–10.00 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2019 m. balandžio 1 d. 15.00–18.30 val.

ATŠAUKTAS

2019 m. balandžio 2 d. 9.00–9.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. kovo 4 d. PV – PE636.274v01-00

Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

4. ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Pranešėjas:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

5. Variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Pranešėja:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

2019 m. balandžio 2 d. 9.15–10.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

6. ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Pranešėjas:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

7. Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Pranešėja:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

Dviejų pakeitimų tvirtinimas

8. Variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Pranešėja:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

9. 2020 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

Balsavimas: laiškas, kuriuo prisidedama prie įgaliojimų suteikimo („rekomendacijų“) trišaliam dialogui biudžeto klausimais 2019 m. liepos mėn.

10. 2020 m. biudžetas. Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai
– Tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2019 m. liepos 11 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. kovo 21 d.Teisinis pranešimas