PDF 191kWORD 294k

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2019)0401_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī, plkst. 9.00–10.00

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2019. gada 1. aprīlī plkst. 15.00–18.30

ATCELTA

2019. gada 2. aprīlī plkst. 9.00–9.15

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4. martā PV – PE636.274v01-00

Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

4. ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Referents:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

5. Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Referente:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

2019. gada 2. aprīlī plkst. 9.15–10.00

*** Elektroniskā balsošana ***

6. ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Referents:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

7. Priekšlikums, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita”

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Referente:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

Divu grozījumu pieņemšana

8. Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Referente:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

9. 2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

Balsojums : vēstule par papildinājumiem pilnvarojumā (“ieteikumi”) budžeta trialogam, kas notiks 2019. gada jūlijā

10. 2020. gada budžets — izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības
– Apstiprināšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 11. jūlijā (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 20. martsJuridisks paziņojums