PDF 185kWORD 293k

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2019)0401_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 2 april 2019, 9.00 - 10.00 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

1 april 2019, 15.00 - 18.30 uur

GEANNULEERD

2 april 2019, 9.00 - 9.15 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4 maart 2019 PV – PE636.274v01-00

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

4. Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

5. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Rapporteur:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

2 april 2019, 9.15 - 10.00 uur

*** Elektronische stemming ***

6. Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

7. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

Goedkeuring van twee amendementen

8. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Rapporteur:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

9. Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

Stemming: Brief die bijdraagt tot het Mandaat ("Aanbevelingen") voor de Begrotingstrialoog in juli 2019

10. Begroting 2020 - Proefprojecten en voorbereidende acties
- bekrachtiging

*** Einde elektronische stemming ***

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         11 juli 2019 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 20 maart 2019Juridische mededeling