PDF 198kWORD 294k

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

IMCO(2019)0401_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 2 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

ODWOŁANO

2 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 9.15

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4 marca 2019 r. PV – PE636.274v01-00

Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

4. Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Sprawozdawca:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

         Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)

5. Wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

         Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)

2 kwietnia 2019 r., w godz. 9.15 – 10.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

6. Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Sprawozdawca:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

         Głosowanie nad wstępnym porozumieniem będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

7. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

Przyjęcie dwóch poprawek

8. Wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

 

         Głosowanie nad wstępnym porozumieniem będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

9. Budżet na rok 2020 – mandat do rozmów trójstronnych

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

Głosowanie: Pismo w sprawie upoważnienia („zaleceń”) do rozmów trójstronnych w sprawie budżetu w lipcu 2019 r.

10. Budżet na 2020 r. – Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze
- Zatwierdzenie

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         11 lipca 2019 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2019Informacja prawna