PDF 189kWORD 1035k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2019)0401_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 2 aprilie 2019, 9.00-10.00

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1 aprilie 2019, 15.00-18.30

ANULATĂ

2 aprilie 2019, 9.00-9.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         4 martie 2019 PV – PE636.274v01-00

Raport privind negocierile interinstituționale în curs

4. Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Raportor:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

5. Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Raportoare:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

2 aprilie 2019, 9.15-10.00

*** Votare electronică ***

6. Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Raportor:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

7. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Raportoare:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

Adoptarea celor două amendamentelor

8. Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Raportoare:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

9. Bugetul 2020 – Mandat pentru trilog

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Comisie competentă:

 

BUDG

 

 

 

Vot: Contribuție la mandat sub formă de scrisoare ("Recomandări") privind procedura de trilog bugetar din iulie 2019

10. Bugetul pentru anul 2020 - Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare
- Aprobare

*** Sfârșitul votării electronice ***

11. Chestiuni diverse

12. Reuniuni următoare

         11 iulie 2019 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 22 martie 2019Notă juridică