PDF 195kWORD 294k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)0401_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 2. apríla 2019 od 9.00 do 10.00 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

1. apríla 2019 od 15.00 do 18.30 h

ZRUŠENÉ

2. apríla 2019 od 9.00 do 9.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. marca 2019 PV – PE636.274v01-00

Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

4. Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Spravodajca:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

5. Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

2. apríla 2019 od 9.15 do 10.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Spravodajca:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (bude potvrdené)

7. Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

Prijatie dvoch pozmeňujúcich návrhov

8. Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (bude potvrdené)

9. Rozpočet na rok 2020 - mandát na trialóg

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

Hlasovanie: List ako príspevok k mandátu („Odporúčania“) pre rozpočtový trialóg v júli 2019

10. Rozpočet na rok 2020 – Pilotné projekty a prípravné akcie
– schválenie

*** Koniec elektronického hlasovania ***

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         11. júla 2019 (Brusel)

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne oznámenie