PDF 181kWORD 1024k

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

IMCO(2019)0401_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 2. aprila 2019, od 9.00 do 10.00

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3G-3)

1. april 2019 od 15.00 do 18.30

ODPOVEDANA

2. april 2019 od 9.00 do 9.15

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         4. marec 2019 PV – PE636.274v01-00

Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

4. Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Poročevalec:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

5. Zahteve za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Poročevalka:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

2. april 2019 od 9.15 do 10.00

*** Elektronsko glasovanje ***

6. Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Poročevalec:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (bo potrjeno naknadno)

7. Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Poročevalka:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

Sprejetje dveh predlogov sprememb

8. Zahteve za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Poročevalka:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (bo potrjeno naknadno)

9. Proračun 2020 – mandat za trialog

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

Glasovanje: pismo kot prispevek k mandatu (priporočila) za proračunski trialog julija 2019

10. Proračun za leto 2020 – Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi
– odobritev

*** Konec elektronskega glasovanja ***

11. Razno

12. Naslednja seja

         11. julij 2019 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 22. marec 2019Pravno obvestilo