PDF 185kWORD 293k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2019)0401_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 9.00–10.00

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

1 april 2019 kl. 15.00–18.30

INSTÄLLT

2 april 2019 kl. 9.00–9.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         4 mars 2019 PV – PE636.274v01-00

Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

4. Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Föredragande:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

5. Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Föredragande:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

2 april 2019 kl. 9.15–10.00

*** Elektronisk omröstning ***

6. Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

IMCO/8/12813

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

 

Föredragande:

 

Daniel Dalton (ECR)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (prel.)

7. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

IMCO/8/13625

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Föredragande:

 

Maria Grapini (S&D)

AM – PE630.491v02-00

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

Antagande av två ändringsförslag

8. Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter

IMCO/8/13151

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

 

Föredragande:

 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (prel.)

9. Budgeten för 2020 – mandat för trepartsmötet

IMCO/8/15731

 2019/2010(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Jasenko Selimovic (ALDE)

 

Ansv. utsk.:

 

BUDG

 

 

 

Omröstning: Skrivelse som bidrag till mandatet ("rekommendationer") för trepartsförhandlingarna om budgeten i juli 2019

10. 2020 års budget - Pilotprojekt och förberedande åtgärder
- Godkännande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         11 juli 2019 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 20 mars 2019Rättsligt meddelande