PDF 164kWORD 258k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)0710_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Ustanovujúca schôdza

streda 10. júla 2019 od 15.15 do 15.45 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

Otvorenie schôdze dočasným predsedníctvom

1. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedníctvom

2. Voľba prvého podpredsedu

3. Voľba druhého podpredsedu

4. Voľba tretieho podpredsedu

5. Voľba štvrtého podpredsedu

6. Oznámenia predsedníctva

7. Nasledujúce schôdze

         24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 8. júla 2019Právne oznámenie