PDF 162kWORD 1014k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2019)0724_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“( 4Q1)

24 юли 2019 г., 9.00–9.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         1-2 април 2019 г. PV – PE637.486v02-00

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Дита Харанзова (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

24 юли 2019 г., 9.30–10.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

5. Делегиране на правомощия на координаторите (чл. 214, параграф 2)

6. Предложение за график на заседанията до края на 2019 г.

7. Одобряване на езиковия профил на комисията

8. Валидиране на препоръката на координаторите относно „недовършените парламентарни дела“

*** Край на електронното гласуване ***

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         2 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

24 юли 2019 г., 10.30–12.30 ч.

При закрити врати

11. Заседание на координаторите

(предстои потвърждение - евентуално продължение на заседанието от 18 юли)

Последно осъвременяване: 15 юли 2019 г.Правна информация