PDF 169kWORD 267k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

IMCO(2019)0724_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 24. července 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

24. července 2019, 9:00–9:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         1.–2. dubna 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodajka:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

         projednání návrhu stanoviska

24. července 2019, 9:30–10:00

*** Elektronické hlasování ***

5. Svěření pravomocí koordinátorům (čl. 214 odst. 2)

6. Navrhovaný harmonogram schůzí na zbývající období roku 2019

7. Schválení jazykového profilu výboru

8. Validace doporučení koordinátorů ohledně „nevyřízených záležitostí“

*** Konec elektronického hlasování ***

9. Různé

10. Příští schůze

         2. září 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         3. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

* * *

24. července 2019, 10:30–12:30

Neveřejná schůze

11. Schůze koordinátorů

(bude potvrzeno - případné pokračování schůze ze dne 18. července)

Poslední aktualizace: 17. července 2019Právní upozornění