PDF 168kWORD 267k

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2019)0724_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 24. juli 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

Den 24. juli 2019 kl. 9.00-9.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         1.-2. april 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

Den 24. juli 2019 kl. 9.30-10.00

*** Elektronisk afstemning ***

5. Delegation af beføjelser til koordinatorer (forretningsordenens artikel 214, stk. 2)

6. Forslag til mødekalender for resten af 2019

7. Godkendelse af udvalgets sprogprofil

8. Godkendelse af koordinatorernes henstillinger vedrørende "uafsluttede sager"

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

9. Diverse sager

10. Næste møder

         den 2. september 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 3. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

* * *

Den 24. juli 2019 kl. 10.30-12.30

For lukkede døre

11. Koordinatormøde

(skal bekræftes - eventuel fortsættelse af mødet af 18. juli)

Seneste opdatering: 15. juli 2019Juridisk meddelelse