PDF 157kWORD 974k

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2019)0724_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 24. juuli 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

24. juuli 2019 kell 9.00–9.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         1.–2. aprill 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Dita Charanzová (uuendatud)

DT – PE638.786v01-00

Vastutav:

 

BUDG

 

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

24. juuli 2019 kell 9.30–10.00

*** Elektrooniline hääletus ***

5. Volituste delegeerimine koordinaatoritele (kodukorra artikli 214 lõige 2)

6. Koosolekute ajakava ettepanek 2019. aasta lõpuni

7. Komisjoni lingvistiliste tunnuste põhjal koostatud profiili kinnitamine

8. Koordinaatorite esitatud lõpetamata küsimuste alaste soovituste kinnitamine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

9. Muud küsimused

10. Järgmised koosolekud

         2. september 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         3. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

* * *

24. juuli 2019 kell 10.30–12.30

Kinnine koosolek

11. Koordinaatorite koosolek

(kinnitamisel – vajaduse korral 18. juuli koosoleku jätk)

Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2019Õigusalane teave