PDF 159kWORD 267k

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

 

IMCO(2019)0724_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 24. heinäkuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q1)

24. heinäkuuta 2019 klo 9.00–9.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         1.–2. huhtikuuta 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Valmistelija:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

24. heinäkuuta 2019 klo 9.30–10.00

*** Koneäänestys ***

5. Koordinaattoreiden valtuuttaminen (työjärjestyksen 214 artiklan 2 kohta)

6. Ehdotettu loppuvuoden 2019 kokouskalenteri

7. Valiokunnan kieliprofiilin hyväksyminen

8. Keskeneräisiä asioita koskevien koordinaattoreiden suositusten validoiminen

*** Koneäänestys päättyy ***

9. Muut asiat

10. Seuraavat kokoukset

         2. syyskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         3. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

* * *

24. heinäkuuta 2019 klo 10.30–12.30

Suljetuin ovin

11. Koordinaattoreiden kokous

(vahvistettava – 18. heinäkuuta pidettävän kokouksen mahdollinen jatkaminen)

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus