PDF 166kWORD 267k

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2019)0724_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. liepos 24 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

2019 m. liepos 24 d. 9.00–9.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. balandžio 1–2 d. PV – PE637.486v02-00

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

2019 m. liepos 24 d. 9.30–10.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Įgaliojimų suteikimas koordinatoriams (Darbo tvarkos taisyklių 214 straipsnio 2 dalis)

6. Siūlomas likusio 2019 m. laikotarpio posėdžių kalendorius

7. Komiteto narių mokamų kalbų tvirtinimas

8. Koordinatorių rekomendacijų dėl „nebaigtų klausimų“ patvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 2 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 3 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

2019 m. liepos 24 d. 10.30–12.30 val.

Uždaras

11. Koordinatorių posėdis

(dar nepatvirtinta: vėliau bus tęsiamas liepos 18 d. posėdis)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 15 d.Teisinis pranešimas