PDF 167kWORD 267k

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2019)0724_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 24. jūlijā, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

2019. gada 24. jūlijā plkst. 9.00–9.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 1.–2. aprīlī PV – PE637.486v02-00

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

2019. gada 24. jūlijā plkst. 9.30–10.00

*** Elektroniskā balsošana ***

5. Pilnvaru deleģēšana koordinatoriem (Reglamenta 214.panta 2. punkts)

6. Ierosinātais sanāksmju grafiks atlikušajai 2019. gada daļai

7. Komitejas valodu profila apstiprināšana

8. Koordinatoru ieteikumu apstiprināšana par neizskatītajiem jautājumiem

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 2. septembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

* * *

2019. gada 24. jūlijā plkst. 10.30–12.30

Aiz slēgtām durvīm

11. Koordinatoru sanāksme

(Vēl jāapstiprina - ir iespējams 18. jūlija sanāksmes turpinājums)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. jūlijsJuridisks paziņojums