PDF 169kWORD 267k

 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

 

IMCO(2019)0724_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 24 ta' Lulju 2019, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q1)

L-24 ta' Lulju 2019, 9.00 – 9.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-1 u t-2 ta' April 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

L-24 ta' Lulju 2019, 9.30 – 10.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5. Delega tas-setgħat lill-koordinaturi (Artikolu 214(2))

6. Proposta ta' kalendarju ta' laqgħat għall-bqija tal-2019

7. Approvazzjoni tal-profil lingwistiku tal-Kumitat

8. Validazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi dwar "il-kwistjonijiet pendenti"

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

9. Kwistjonijiet varji

10. Laqgħat li jmiss

         it-2 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         it-3 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

* * *

L-24 ta' Lulju 2019, 10.30 – 12.30

Bil-magħluq

11. Laqgħa tal-koordinaturi

(konferma pendenti - issuktar tal-laqgħa tat-18 ta' Lulju

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Lulju 2019Avviż legali