PDF 163kWORD 267k

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2019)0724_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 24 juli 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

24 juli 2019, 9.00 - 9.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         1-2 april 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

24 juli 2019, 9.30 - 10.00 uur

*** Elektronische stemming ***

5. Delegatie van bevoegdheden aan de coördinatoren (artikel 214, lid 2)

6. Ontwerpvergaderrooster voor de rest van 2019

7. Goedkeuring van het talenprofiel van de commissie.

8. Goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren over " niet afgehandelde zaken"

*** Einde elektronische stemming ***

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen

         2 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

24 juli 2019, 10.30 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

11. Coördinatorenvergadering

(nog te bevestigen - eventueel voortzetting van de vergadering van 18 juli)

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2019Juridische mededeling