PDF 171kWORD 267k

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

IMCO(2019)0724_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 24 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

24 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 9.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         1-2 kwietnia 2019 r. PV – PE637.486v02-00

4. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

24 lipca 2019 r., w godz. 9.30 – 10.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

5. Przekazanie uprawnień koordynatorom (art. 214 ust. 2 Regulaminu)

6. Proponowany kalendarz posiedzeń na pozostałą część 2019 r.

7. Zatwierdzenie profilu językowego komisji

8. Zatwierdzenie zaleceń koordynatorów dotyczących „spraw w toku”

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia

         2 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

* * *

24 lipca 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30

Przy drzwiach zamkniętych

11. Posiedzenie koordynatorów

(do potwierdzenia – ewentualnie kontynuacja posiedzenia z 18 lipca)

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2019Informacja prawna