PDF 161kWORD 985k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2019)0724_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 24 iulie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

24 iulie 2019, 9.00 - 9.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         1-2 aprilie 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

Raportoare pentru aviz:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

24 iulie 2019, 9.30 - 10.00

*** Votare electronică ***

5. Delegarea competențelor către coordonatori [articolul 214 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

6. Propunerea de calendar al reuniunilor pentru restul anului 2019

7. Aprobarea profilului lingvistic al comisiei

8. Validarea recomandărilor coordonatorilor privind „chestiunile pendinte”

*** Sfârșitul votării electronice ***

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare

         2 septembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         3 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

* * *

24 iulie 2019, 10.30 - 12.30

Cu ușile închise

11. Reuniune a coordonatorilor

(de confirmat — posibila continuare a reuniunii din 18 iulie)

Ultima actualizare: 17 iulie 2019Notă juridică