PDF 170kWORD 267k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)0724_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

24. júla 2019 od 9.00 do 9.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala

         1. – 2. apríla 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

24. júla 2019 od 9.30 do 10.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Delegovanie právomocí koordinátorom (článok 214 ods. 2)

6. Navrhovaný kalendár schôdzí na zvyšok roka 2019

7. Schválenie jazykového profilu výboru

8. Potvrdenie odporúčaní koordinátorov k neukončeným záležitostiam

*** Koniec elektronického hlasovania ***

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         2. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *

24. júla 2019 od 10.30 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

11. Schôdza koordinátorov

(potvrdí sa neskôr – prípadne pokračovanie schôdze z 18. júla)

Posledná úprava: 16. júla 2019Právne oznámenie