PDF 163kWORD 981k

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

IMCO(2019)0724_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 24. julija 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

24. julij 2019 od 9.00 do 9.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         1. in 2. april 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

 

         Obravnava osnutka mnenja

 

24. julij 2019 od 9.30 do 10.00

*** Elektronsko glasovanje ***

5. Podelitev pooblastil koordinatorjem (člen 214(2) Poslovnika)

6. Predlog razporeda seja za preostanek leta 2019

7. Potrditev jezikovne sestave odbora

8. Potrditev priporočil koordinatorjev v zvezi z "odprtimi vprašanji"

*** Konec elektronskega glasovanja ***

9. Razno

10. Naslednja seja

         2. september 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         3. september 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

* * *

24. julij 2019 od 10.30 do 12.30

Brez navzočnosti javnosti

11. Sestanek koordinatorjev

(še ni potrjeno – nadaljevanje seje z dne 18. julija)

Zadnja posodobitev: 17. julij 2019Pravno obvestilo