PDF 166kWORD 267k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2019)0724_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 24 juli 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

24 juli 2019 kl. 9.00–9.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         1–2 april 2019 PV – PE637.486v02-00

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT – PE638.786v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

24 juli 2019 kl. 9.30–10.00

*** Elektronisk omröstning ***

5. Delegering av befogenheter till samordnarna (artikel 214.2)

6. Föreslagen sammanträdeskalender för återstoden av 2019.

7. Godkännande av utskottets språkprofil

8. Godkännande av samordnarnas rekommendationer avseende "oavslutade ärenden"

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         2 september 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         3 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

* * *

24 juli 2019 kl. 10.30–12.30

Inom stängda dörrar

11. Samordnarnas sammanträde

(ännu ej bekräftat – sammanträdet fortsätter den 18 juli)

Senaste uppdatering: 12 juli 2019Rättsligt meddelande