PDF 167kWORD 270k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2019)0902_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 3 септември 2019 г., 9.30–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

2 септември 2019 г., 15.00–15.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

------

2 септември 2019 г., 15.15–16.45 ч.

4. Представяне на програмата на председателството на Съвета с г-жа Катри Кулмуни, министър на икономиката на Финландия, и г-н Тимо Харака, министър на заетостта на Финландия

------

2 септември 2019 г., 16.45–18.30 ч.

5. Проучвания

Представяне на проучванията относно цифровия единен пазар и относно защитата на потребителите

* * *

3 септември 2019 г., 9.30–10.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Свеня Хан (Renew)

PA – PE639.801v02-00
DT – PE638.786v01-00

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         26 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

------

3 септември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

При закрити врати

9. Заседание на координаторите

* * *

3 септември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

Последно осъвременяване: 12 август 2019 г.Правна информация