PDF 167kWORD 990k

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2019)0902_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 9.30–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

2019 m. rugsėjo 2 d. 15.00–15.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

------

2019 m. rugsėjo 2 d. 15.15–16.45 val.

4. Suomijos ekonomikos ministrė Katri Kulmuni ir Suomijos užimtumo ministras Timo Harakka pristato pirmininkavimo Tarybai programą

------

2019 m. rugsėjo 2 d. 16.45–18.30 val.

5. Tyrimai

Tyrimų dėl bendrosios skaitmeninės rinkos ir dėl vartotojų apsaugos pristatymas

* * *

2019 m. rugsėjo 3 d. 9.30–10.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

6. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
DT – PE638.786v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

7. Kiti klausimai

8. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 25 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 26 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

------

2019 m. rugsėjo 3 d. 10.00–12.30 val.

Uždaras

9. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. rugsėjo 3 d. 14.30–18.30 val.

ATŠAUKTA

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 8 d.Teisinis pranešimas