PDF 166kWORD 268k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2019)0925_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Четвъртък, 26 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

25 септември 2019 г., 9.00–9.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

------

25 септември 2019 г., 9.15–11.45 ч.

4. Проучвания

Представяне на проучванията относно единния пазар и митниците

В присъствието на Комисията

5. Представяне на структурата на митническите системи и процеси / основни елементи на правната рамка

------

25 септември 2019 г., 11.45–12.15 ч.

В присъствието на Комисията

6. Представяне на информационното табло за вътрешния пазар за 2018 г.

------

*** Време за електронно гласуване ***

Поправки (член 241)

7. Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

• Преглед и гласуване на поправка (евентуално)

8. По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

• Преглед и гласуване на поправка (евентуално)

*** Край на електронното гласуване ***

------

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         7 октомври 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

25 септември 2019 г., 14.30–16.30 ч.

При закрити врати

11. Заседание на координаторите

* * *

26 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

ОТМЕНЕНО

* * *

26 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация