PDF 166kWORD 975k

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2019)0925_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 25. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Neljapäev, 26. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

25. september 2019 kell 9.00–9.15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

------

25. september 2019 kell 9.15–11.45

4. Uuringud

Siseturgu ja tollimakse käsitlevate uuringute tutvustamine

Komisjoni osavõtul

5. Ettekanne tollisüsteemide ja -menetluste ülesehituse kohta/ õigusraamistiku põhipunktid

------

25. september 2019 kell 11.45–12.15

Komisjoni osavõtul

6. Ettekanne 2018 aasta siseturu tulemustabeli kohta

------

*** Elektrooniline hääletus ***

Parandused (artikkel 241)

7. Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõuded seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

• Paranduse kontrollimine ja hääletusele panemine (võimaluse korral)

8. ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

• Paranduse kontrollimine ja hääletusele panemine (võimaluse korral)

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

------

9. Muud küsimused

10. Järgmised koosolekud

         7. oktoober 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         8. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

* * *

25. september 2019 kell 14.30–16.30

Kinnine koosolek

11. Koordinaatorite koosolek

* * *

26. september 2019 kell 9.00–12.30

TÜHISTATUD

* * *

26. september 2019 kell 15.00–18.30

TÜHISTATUD

Viimane päevakajastamine: 16. september 2019Õigusalane teave