PDF 171kWORD 262k

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2019)0925_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 25. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2019. gada 26. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–9.15

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

------

2019. gada 25. septembrī plkst. 9.15–11.45

4. Pētījumi

Iepazīstināšana ar pētījumu par vienoto tirgu un muitu

Klātesot Komisijas pārstāvim(-jiem)

5. Izklāsts par muitas sistēmu un procesu struktūru/tiesiskā regulējuma galvenajiem elementiem

------

2019. gada 25. septembrī plkst. 11.45–12.15

Klātesot Komisijas pārstāvim(-jiem)

6. Iepazīstināšana ar 2018. gada vienotā tirgus rezultātu apkopojumu

------

*** Elektroniskā balsošana ***

Kļūdu labojumi (241. pants)

7. Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

• Kļūdas labojuma izskatīšana un balsošana (iespējams)

8. ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

• Kļūdas labojuma izskatīšana un balsošana (iespējams)

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

------

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 7. oktobrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 8. oktobrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

* * *

2019. gada 25. septembrī plkst. 14.30–16.30

Aiz slēgtām durvīm

11. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 26. septembrī plkst. 9.00–12.30

ATCELTA

* * *

2019. gada 26. septembrī plkst. 15.00–18.30

ATCELTA

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums