PDF 174kWORD 261k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)0925_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

25. septembra 2019 od 9.00 do 9.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

------

25. septembra 2019 od 9.15 do 11.45 h

4. Štúdie

Prezentácia štúdií o jednotnom trhu a clách

Za prítomnosti Komisie

5. Prezentácia štruktúry colných systémov a postupov/hlavných prvkov legislatívneho rámca

------

25. septembra 2019 od 11.45 do 12.15 h

Za prítomnosti Komisie

6. Prezentácia prehľadu výsledkov jednotného trhu za rok 2018

------

*** Elektronické hlasovanie ***

Korigendá (článok 241)

7. Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

• preskúmanie korigenda a (prípadné) hlasovanie o ňom

8. Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

• preskúmanie korigenda a (prípadné) hlasovanie o ňom

*** Koniec elektronického hlasovania ***

------

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         7. októbra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         8. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *

25. septembra 2019 od 14.30 do 16.30 h

Za zatvorenými dverami

11. Schôdza koordinátorov

* * *

26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

ZRUŠENÉ

* * *

26. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

ZRUŠENÉ

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne oznámenie