PDF 167kWORD 261k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2019)0925_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 26 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

25 september 2019 kl. 9.00–9.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

------

25 september 2019 kl. 9.15–11.45

4. Studier

Presentation av studierna om den inre marknaden och tullar

I närvaro av kommissionen

5. Presentation av tullsystemens- och tullförfarandenas utformning / lagstiftningens huvudinnehåll

------

25 september 2019 kl. 11.45–12.15

I närvaro av kommissionen

6. Presentation av resultattavlan för den inre marknaden för 2018

------

*** Elektronisk omröstning ***

Rättelser (artikel 241)

7. Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter

***I 2018/0145(COD) COM(2018)0286 – C8-0194/2018

• Behandling av och omröstning om ett corrigendum (eventuellt)

8. Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

***I 2018/0090(COD) COM(2018)0185 – C8-0143/2018

• Behandling av och omröstning om ett corrigendum (eventuellt)

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

------

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         7 oktober 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         8 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

* * *

25 september 2019 kl. 14.30–16.30

Inom stängda dörrar

11. Samordnarnas sammanträde

* * *

26 september 2019 kl. 9.00–12.30

INSTÄLLT

* * *

26 september 2019 kl. 15.00–18.30

INSTÄLLT

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande