PDF 184kWORD 283k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2019)1007_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

7 октомври 2019 г., 15.00–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

* * *

8 октомври 2019 г., 9.00–9.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

------

8 октомври 2019 г., 9.15–9.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

4. Предложение за график на заседанията за 2020 г.

5. Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Докладчик:

 

Брандо Бенифей (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

6. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Докладчик:

 

Мария Грапини (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

7. Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Докладчик:

 

Иржи Поспишил (PPE)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

------

8. Разни въпроси

9. Следващи заседания

         6 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

         7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

------

8 октомври 2019 г., 9.30–11.30 ч.

При закрити врати

10. Заседание на координаторите

* * *

8 октомври 2019 г., 14.30–18.30 ч.

ОТМЕНЕНО

Последно осъвременяване: 30 септември 2019 г.Правна информация