PDF 189kWORD 278k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

IMCO(2019)1007_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 8. října 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

7. října 2019, 15:00–18:30

ZRUŠENO

* * *

8. října 2019, 9:00–9:15

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

------

8. října 2019, 9:15–9:30

*** Elektronické hlasování ***

4. Navržený harmonogram schůzí na rok 2020

5. Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Zpravodaj:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

6. Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Zpravodajka:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

7. Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Zpravodaj:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

------

8. Různé

9. Příští schůze

         6. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

         7. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

------

8. října 2019, 9:30–11:30

Neveřejná schůze

10. Schůze koordinátorů

* * *

8. října 2019, 14:30–18:30

ZRUŠENO

Poslední aktualizace: 2. října 2019Právní upozornění