PDF 184kWORD 1002k

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2019)1007_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 8. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

7. oktoober 2019 kell 15.00–18.30

TÜHISTATUD

* * *

8. oktoober 2019 kell 9.00–9.15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

------

8. oktoober 2019 kell 9.15–9.30

*** Elektrooniline hääletus ***

4. 2020. aasta koosolekute esialgne ajakava

5. Ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportöör:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

6. Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Raportöör:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

7. Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Raportöör:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

------

8. Muud küsimused

9. Järgmised koosolekud

         6. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

         7. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

------

8. oktoober 2019 kell 9.30–11.30

Kinnine koosolek

10. Koordinaatorite koosolek

* * *

8. oktoober 2019 kell 14.30–18.30

TÜHISTATUD

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2019Õigusalane teave