PDF 183kWORD 1012k

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2019)1007_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 8 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2019 m. spalio 7 d. 15.00–18.30 val.

ATŠAUKTAS

* * *

2019 m. spalio 8 d. 9.00–9.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas

------

2019 m. spalio 8 d. 9.15–9.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Siūlomas 2020 m. posėdžių kalendorius

5. Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Pranešėjas:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

6. Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Pranešėja:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

7. Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Pranešėjas:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

------

8. Kiti klausimai

9. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

         2019 m. lapkričio 7 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

------

2019 m. spalio 8 d. 9.30–11.30 val.

Uždaras

10. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. spalio 8 d. 14.30–18.30 val.

ATŠAUKTAS

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 30 d.Teisinis pranešimas