PDF 186kWORD 277k

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2019)1007_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 8. oktobrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2019. gada 7. oktobrī plkst. 15.00–18.30

ATCELTA

* * *

2019. gada 8. oktobrī plkst. 9.00–9.15

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

------

2019. gada 8. oktobrī plkst. 9.15–9.30

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Ierosinātais 2020. gada sanāksmju grafiks

5. Priekšlikums, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Referents:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

6. Priekšlikums, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita”

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Referente:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

7. Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Referents:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

------

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 6. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

         2019. gada 7. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

------

2019. gada 8. oktobrī plkst. 9.30–11.30

Aiz slēgtām durvīm

10. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 8. oktobrī plkst. 14.30–18.30

ATCELTA

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. septembrisJuridisks paziņojums