PDF 178kWORD 277k

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2019)1007_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 8 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

7 oktober 2019, 15.00 - 18.30 uur

GEANNULEERD

* * *

8 oktober 2019, 9.00 - 9.15 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

------

8 oktober 2019, 9.15 - 9.30 uur

*** Elektronische stemming ***

4. Ontwerpvergaderrooster voor 2020

5. Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

IMCO/9/01385

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Rapporteur:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

6. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

IMCO/9/01386

***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

7. Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Rapporteur:

 

Jiří Pospíšil (PPE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

*** Einde elektronische stemming ***

------

8. Rondvraag

9. Volgende vergaderingen

         6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

         7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

------

8 oktober 2019, 9.30 - 11.30 uur

Met gesloten deuren

10. Coördinatorenvergadering

* * *

8 oktober 2019, 14.30 - 18.30 uur

GEANNULEERD

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2019Juridische mededeling